Эдийн засаг

Ирэх онд 5 том банк IPO хийх хуулийг УИХ баталлаа

Арилжааны томоохон банкууд 2022 оны зургадугаар сарын 30 гэхэд хөрөнгийн зах зээлд хувьцаагаа арилжих хуулийг УИХ баталлаа. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль батлагдсанаар банкны системийн нөлөө бүхий таван банк нээлттэй хувьцаат компани болж, бусад банк нь хувьцаат компани хэлбэртэй болох юм.  
Өөрөөр хэлбэл, Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд арилжааны 12 банкны хувь эзэмшигчдэд хамаатай хэд хэдэн шинэчлэл багтаад байна. Уг хуулийг санаачлагчид болон төв банкнаас энэхүү өөрчлөлт нь банк болон санхүүгийн салбарт эерэгээр нөлөөлж, иргэд, олон нийтэд үр өгөөжөө өгнө гэж үзэж буйгаа илэрхийлсэн.

Харин энэ хуулийн өөрчлөлт хамгийн их нөлөөлөх дотоодын банкууд болон тэдний хувь эзэмшигчид энэ талаар байр сууриа илэрхийлээгүй байна. 

Арилжааны банкуудын зүгээс хууль батлагдсаны дараа байр сууриа илэрхийлэхээ мэдэгдсэнийг Монголын банкны холбооноос дамжууллаа. 

Монголбанкнаас албан ёсоор мэдээлснээр Банкны тухай хуульд ямар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсныг хүргэж байна. 

  • Өдгөө үйл ажиллагаа явуулж буй 12 банкийг хувьцаат компани болгоно. Үүнээс системийн нөлөө бүхий банкууд буюу Хаан банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Голомт, Хас, Төрийн банк 2022 оны зургадугаар сарын 30-ны өдөр гэхэд нээлттэй ХК болж, санхүүгийн зах зээлд хувьцаагаа арилжсан байх ёстой. Үлдсэн банкууд нээлттэй эсвэл хаалттай ХК хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулна.
  • Аливаа этгээд дангаараа болон холбогдох этгээдийн хамт тухайн банкны 20-иос дээш хувийг эзэмшиж болохгүй. Энэ зохицуулалтыг банкууд 2023 оны арванхоёрдуаар сарын 31 гэхэд хангасан байх үүрэгтэй. Мөн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч нь Ерөнхийлөгч, УИХ-ын гишүүд, Засгийн  газрын гишүүн байж болохгүй.
  • Банкийг татан буулгавал тухайн банкны төлж барагдуулах төлбөрийн дарааллыг оновчтой байдлаар зохион байгуулсан.
  • Системийн нөлөө бүхий банкны тухай тодорхойлолтыг илүү нарийвчлан тусгасан. Энэ талаар Банкны салбарын тогтвортой байдлын тухай хуульд тусгайлан заасан байдаг.
  • Одоогийн байдлаар нийт системийн 5-аас дээш хувийг эзэлж байгаа бол системийн нөлөө бүхий банк гэж үздэг. Цаашдаа тухайн банкны зах зээлд эзлэх хэмжээ, систем дэх гүйлгээний нийт дүн, банкны үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн систем дэх хамаарал, харилцагчийн тоо зэргийг харгалзана. 


Сэтгэгдэлүүд

Шинэ дугаар 2020/11-12

Уул уурхайн салбар эдийн засгийг “чирэв”

Захиалах

Биднийг дагах

Инфографик

2019 © Asia Mining Magazine