БодлогоБодлого

Эрдэс баялгийн салбарын мэргэжлийн холбоодын анхдугаар зөвлөгөөнөөс гарсан зөвлөмж

Эрдэс баялгийн салбарын мэргэжлийн холбоодын анхдугаар зөвлөгөөнд оролцогчид Эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэх талаар дэвшүүлсэн төрийн бодлого, хууль тогтоомжид нийцүүлэн, цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, үйлдвэрлэлийн үр өгөөж, бүтээгдэхүүний чанар, боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулахад мэргэжлийн холбоод нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар төрийн байгууллагатай хамтран ажиллах, улмаар төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн холбоодод хариуцуулан гүйцэтгүүлэх зорилгоор Эрдэс баялгийнчиглэлийн мэргэжлийн 25 холбоод нэгдэж Уул уурхайн мэргэжлийн холбоодын зөвлөлийг байгуулан ажилласан нь салбарын яам, агентлаг, олон нийтийн түншлэл хамтын ажиллагааг хөгжүүлж бэхжүүлэхэд чухал алхам болсныг тэмдэглээд, дараах зөвлөмжийг гаргаж хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.

2019-12-20

Шинэ дугаар 2020/Sep-Oct

Уурхайнуудад хамгаалалт хэрэгтэй байна

Захиалах

Биднийг дагах

Инфографик

2019 © Asia Mining Magazine